Sähköistys

Yksittäinen kuluttaja liittyy paineviemärijärjestelmään yleensä kiinteistökohtaisella pumppaamolla, jonne likavedet johdetaan kiinteistöstä viettoviemärillä. Pumppaamon ns. repijäpumppu siirtää likaveden paineviemäriin.

Onninen Oy:n sekä Grundfos Pumput Ab:n valtuutettuna huoltosopimusliikkeenä  tarjoamme palveluitamme Onnline- ja Polar-pumppaamoiden sähköasennukseen, käyttöönottoon, huoltoon ja koulutukseen. Tämän lisäksi asennamme myös muun merkkiset pumppaamot.

Pumppaamossa on pumppua ja hälytysvaloa ohjaavat pintakytkimet eli  ”vipat” sekä sähkökeskus. Keskuksissa on erilaisia ominaisuuksia riippuen asiakkaan valitsemasta mallista.

Uutena pumppu mallina "AutoAdapt" jonka ansiosta pumppaamossa ei tarvita ulkoisia antureita tai häiriöalttiita pintakytkimiä .

Asentamisen yhteydessä kartoitetaan mistä päin kiinteistön sähköverkkoa voidaan ottaa pumppaamolle tarvittava sähkön syöttö. Yleensä syöttökaapelin reitti valitaan siten, että tarpeettomilta kaivuutöiltä vältytään.

 

Pumppaamon käyttöönotto

Kun pumppaamo on asennettu maahan ja siinä olevat sähkölaitteet on kytketty toimintakuntoon, voidaan suorittaa pumppaamon käyttöönotto.

Käyttöönotosta tehdään aina pöytäkirja (pdf). Samalla pumppaamo hienosäädetään ja sille tehdään sähköasennusstandardin mukaiset mittaukset. Pöytäkirja määrittelee muun muassa käyttöönottopäivän, josta takuu alkaa. Takuua alkaa kuitenkin aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toimituksesta.

EEVEE Oy:n asentaja käy asiakkaan kanssa läpi kohta kohdalta pumppaamon toiminnan pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä. Lopuksi asiakas saa tietoa pumppaamon käyttäytymisestä eri tilanteissa, jolloin hän tietää esimerkiksi sen, miten toimia, kun hälytysvalo syttyy ensimmäisen kerran.

EEVEE Oy:n toimintatapoihin kuuluu käyttöönoton jälkeinen "extratarkastus" kahdesta neljään viikkoa käyttöönotosta. Näin pumppaamon toiminta saadaan tarkistettua "oikealla" jätevedellä.