Koulutus

Power point -esityksillä kohdistetuille ryhmille saadaan selkeä kuva paineviemärijärjestelmästä ja sen toiminnasta ja toimivuudesta eri tilanteissa.

Pumppaamon käyttäjille suunnatulla esityksellä annamme käyttäjille tietoa heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan. Tarjolla on useita eri esitysvaihtoehtoja ja olemme räätälöineet lukuisia erilaisia esityksiä asiakkaiden toivomuksien ja kuulijakunnan mukaan ympäri Suomea.

Vesiosuuskunnille, kuntien ja kaupunkien sekä muiden yhteisöjen paineviemäriverkonhaltijoille suunnatuissa esityksessä keskitytään käytännön tasolla ennalta ehkäisemään ongelmien syntyminen ja annetaan esimerkkejä niiden ratkaisuun.

Suosittuja esityksiämme ovat esimerkiksi:

 • Kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot
  • Tarjoaa yleistiedot paineviemärijärjestelmästä, tuotteesta, asennuksesta ja käyttöönotosta.
 • Käytännön kokemuksia
  • Sisältää mm. jätevesihistoriaa ja tuotekehitystä.
 • Pumppaamon huolto
  • Katsaus lainsäädäntöön, pumppaamohuollon eri vaiheisiin, kustannuksiin ja huoltosopimuksen tekemiseen.
 • Punaisen valon ABC
  • Pumppu-uutuus AUTO-ADAPT
 • Huoltoauton rakennus
  • Vinkkejä  täsmähuoltoauton rakentamiseen huoltoliikkeiksi aikoville.